Dětská obuvDětská obuvObchodní podmínky

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz upravuje v souladu s platnou právní úpravou, rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží zde koupeného.

 

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží (věc) nemá při převzetí vady a že má oprávněně očekávané vlastnosti a hodí se k účelu, pro který se obvykle zboží tohoto druhu používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné nebo nelze-li vadu odstranit, dodání nové věci bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Uplatnit právo z vady nelze na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vadu, o které kupující před převzetím věci věděl nebo pokud vadu způsobil sám.

 

 

Uplatnění práv

Právo z vady je třeba uplatnit v provozovně prodávajícího: Dětská obuv Bubu Botičky, Plzeňská 1731, 266 01 Beroun a vadné zboží dopravit nebo zaslat na tuto adresu za použití účelně vynaložených prostředků.

Kupujícímu se doporučuje zaslané zboží přiměřeně pojistit proti ztrátě a náležitě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození dopravou.

Za případné škody na zboží způsobené dopravou nenese prodávající odpovědnost.

Právo z vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady a věc s vadou již dále nepoužívat.

Kupující je povinen věrohodným způsobem prokázat, že jeho nárok na uplatnění práva z vady je oprávněný, nejlépe prodejním dokladem.

Kupující je dále povinen zajistit, aby zboží předané prodávajícímu k posouzení vady v rámci uplatnění práva z vady bylo čisté a ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. Vada zboží dodaného ve stavu, který odporuje hygienickým zásadám, nebude posouzena a zboží vráceno na náklady kupujícího.

 

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád doplňuje Obchodní podmínky a platí od 1.1.2014.


 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akce - dětská obuv

Všechny slevy